جزئیات خبر
13اردیبهشت 1400

12:46 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر خبر داد

کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر

 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر
 • کشت مکانیزه 40 درصدی پنبه در بهشهر +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید