جزئیات خبر
18اردیبهشت 1400

08:19 - مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه خبر داد

کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر

  • کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر
  • کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر
  • کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر
  • کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر
  • کنترل شبانه روزی مبادی خروجی سوادکوه برای جلوگیری از خروج مرغ +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید