تصاویر جهاد کشاورزی :
آنفلوانزای  پرندگان

آنفلوانزای پرندگان

جاده بین مزارع

جاده بین مزارع