تصاویر پنجمین جشنواره ملی گل ارکیده بهمن ماه در نوشهر برگزار می شود :