• سند دارکردن زمین در سال 99

  سند دارکردن زمین در سال 99

 • واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  ایجاد شهرک گلخانه ای در بهشهر

 • بخشودگی1400

  بخشودگی1400

 • سند دارکردن زمین در سال 99

  سند دارکردن زمین در سال 99

 • افتتاح بزرگترین مرکز لجستیک و پایانه بین المللی صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان جویبار

  افتتاح بزرگترین مرکز لجستیک و پایانه بین المللی صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان جویبار

  روماک گستر

 • حفظ زمین

  حفظ زمین

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی
  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  قلع و قمع 2400 بنای غیرمجاز در استان مازندران

 • پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

  پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

 • جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • کاداستر
  کاداستر

  کاداستر

  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون جامع حدنگاری در اولویت برنامه تحول قوه قضائیه قرار دارد

اخبار

اخبار