• حفظ زمین

  حفظ زمین

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی
  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  قلع و قمع 2400 بنای غیرمجاز در استان مازندران

 • پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

  پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

 • جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • کاداستر
  کاداستر

  کاداستر

  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون جامع حدنگاری در اولویت برنامه تحول قوه قضائیه قرار دارد

اخبار

اخبار