• جذب سرباز امریه
  جذب سرباز امریه

  جذب سرباز امریه

 • افتتاح بزرگترین مرکز لجستیک و پایانه بین المللی صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان جویبار

  افتتاح بزرگترین مرکز لجستیک و پایانه بین المللی صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان جویبار

  روماک گستر

 • برگزاری نشست آن لاین رئیس سازمان امور اراضی کشور با مدیران استانی به مناسبت هفتم بهمن ماه سالروز تأسیس سازمان امور اراضی کشور

  برگزاری نشست آن لاین رئیس سازمان امور اراضی کشور با مدیران استانی به مناسبت هفتم بهمن ماه سالروز تأسیس سازمان امور اراضی کشور

 • حفظ زمین

  حفظ زمین

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی
  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  قلع و قمع 2400 بنای غیرمجاز در استان مازندران

 • پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

  پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

 • جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • کاداستر
  کاداستر

  کاداستر

  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون جامع حدنگاری در اولویت برنامه تحول قوه قضائیه قرار دارد

اخبار

اخبار