• حضور ریاست جمهوری در استان مازندران 1400.12.20
  حضور ریاست جمهوری در استان مازندران 1400.12.20

  حضور ریاست جمهوری در استان مازندران 1400.12.20

  تأکید ریاست محترم جمهوری کشور بر حفظ جنگل ها و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در جنگل های استان

 • بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401
  بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401

  بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401

 • واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  ایجاد شهرک گلخانه ای در بهشهر

 • حفظ زمین

  حفظ زمین

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی
  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  افزیش 239 هکتاری زمین کشاورزی

  قلع و قمع 2400 بنای غیرمجاز در استان مازندران

 • پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

  پوستر سازمان ملل برای روز جهانی زنان روستایی

 • بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  بازگشت دهها هکتار از اراضی باغی و زراعی به چرخه تولید

  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

 • کاداستر
  کاداستر

  کاداستر

  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون جامع حدنگاری در اولویت برنامه تحول قوه قضائیه قرار دارد

اخبار

اخبار